Dobrý deň...

Našim slovenským zákazníkom ponúkame predovšetkým tieto služby...

  • likvidáciu lariev a dospelcov komára
  • sanáciu drevených konštrukcií proti pôsobeniu biotických škodcov
  • sanáciu vlhkého muriva
  • tryskacie práce a povrchovú ochranu materiálov
  • protipožiarne nátery drevených a oceľových konštrukcií

  •